Byggnation – Västra Ekhagen

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Ekhagen 2:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder där det tidigare varit planlagt för industriändamål. Tanken är att ca 320 studentbostäder, främst bestående av smålägenheter, ska byggas Detaljplan för Ekhagen 2:1, Ekhagen, Jönköpings kommun – Jönköpings kommun — Läs på www.jonkoping.se/byggabomiljo/kommunensplanarbetestadsplaneringochutveckling/detaljplanering/detaljplanersomharfattlagakraftundergenomforande/detaljplanforekhagen21ekhagenjonkopingskommun.4.3e5ee1ed15ee12e3172c58.html

Rödingen och öringens dag 2019

Kom och se fisken leka. Ett färgsprakande skådespel för hela familjen Sönd 27:e Oktober 2019 Rödingen och öringen är två fiskarter som …