Byggnation – Västra Ekhagen

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Ekhagen 2:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder där det tidigare varit planlagt för industriändamål. Tanken är att ca 320 studentbostäder, främst bestående av smålägenheter, ska byggas Detaljplan för Ekhagen 2:1, Ekhagen, Jönköpings kommun – Jönköpings kommun — Läs på www.jonkoping.se/byggabomiljo/kommunensplanarbetestadsplaneringochutveckling/detaljplanering/detaljplanersomharfattlagakraftundergenomforande/detaljplanforekhagen21ekhagenjonkopingskommun.4.3e5ee1ed15ee12e3172c58.html

Valborgsmässofirande i Jönköpings Kommun 2020

Under rådande omständigheter med covid-19 så är många Valborgsfirande inställda. Sång, tal, fyrverkerier och eventuellt brasor hör valborg till men i år bir det inte som vanigt. Runt om i Jönköpings kommun brukar du under Valborgsmässoafton kunna fira in våren. Här nedan hittar du ett urval av alla Valborgsmässofiranden i …

Rödingen och öringens dag 2019

Kom och se fisken leka. Ett färgsprakande skådespel för hela familjen Sönd 27:e Oktober 2019 Rödingen och öringen är två fiskarter som …

Flera önskar ny hundrastgård

Nu kommer ytterligare ett medborgarförslag om en hundrastgård på Ekhagen i Jönköping. Det är fem personer som står bakom förslaget och som …