Currently browsing tag

3 sekunder

Ett…Två…Tre….

Nu bötfäller polisen bilister som kör för nära.  Bilisterna som kör på E4:an genom Jönköping håller inte tresekundersregeln och påkörningsolyckorna är många …