Currently browsing tag

Kärlek, Page 2

Till Alla som älskar Råslätt

Som de flesta vet har fyndet på Råslätt vandaliserats med skadegörelse på rutorna. Fyndet säljer möbler som i sin tur hjälper de …

END eller ILY

Familjen kommer alltid före allt. Blod är tjockare än vatten.

Du vet du är från Jönköping när...

Du vet du är från Jönköping när…

DU VET DU ÄR FRÅN JÖNKÖPING NÄR (snott via FB ’gillade’ delningar) Du förstår innebörden av orden ”tjabo”, ”gojja” och ”övestyvt”, och …