Currently browsing tag

Krig

Vilken fot är rätt?

”Martyr (av grekiska martys, genitiv martyros ’vittne’), blodsvittne, det vill säga den som med sitt liv fått plikta för sin tro.” Jag …